Oferta dla firm :

» Raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;

» Karty informacyjne przedsięwzięcia; 

»  Wnioski o pozwolenie zintegrowane; 

» Wnioski o pozwolenie: na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów;

» Operaty wodno prawne;

» Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska : 

  • audyty mające ustalić zaległości formalno-prawne związane z prowadzeniem dokumentacji środowiskowej,
  • monitoring przestrzegania posiadanych przez zakład decyzji administracyjnych,
  • rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu marszałkowskiego,
  • pomoc we wdrożeniach i audytach wewnętrznych/zewnętrznych systemu ISO 14001,
  • pomoc prawna i techniczna w prowadzonych postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, kontrolach
    i wezwaniach,
  • nadzór i wdrażanie nowych przepisów z zakresu ochrony środowiska,
  • doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony środowiska.